Hem

HÖGKVALITATIV

BRÄNSLEPELLETS

PRODUCERAT AV 100% GRAN

För att ta tillvara på överskottsmaterial i form av träflis och spån lät vi bygga en anläggning för pelletsproduktion så att allt trä vi arbetar med tas om hand på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 100% Gran vilket medför att det är helt ren granpellets fri från restprodukter.

 

Vår pellets tillverkas i slutna system vilket medför att det ej kommer med restprodukter såsom sand, salt, bark eller sten vilket medför att vi har en högkvalitativ ren bränslepellets.

 

 

NÅGRA FUNDERINGAR?

STÄLL ER FRÅGA HÄR

 
 
 
 

 

100% Gran

Fri från restprodukter